Obsługa BHP

Pracodawco pamiętaj, że za każdym szlachetnym życiem stoją zasady, które je ukształtowały.

Twój pracownik jest warty więcej niż myślisz. Chroń go więc.

Pomogę Ci w wypełnianiu obowiązku w Twojej firmie dotyczącego:

  • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrony ppoż.,
  • organizacji szkoleń wstępnych, instruktażu na stanowisku pracy, okresowych z zakresu przepisów i zasad bhp, ochrony ppoż.,
  • dokonania analizy oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • przeglądów okresowych stanu bhp i ppoż.

Pamiętaj, że aby zło zatriumfowało, wystarczy, aby prawi ludzie nic nie robili.

Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes | Thanks to wordpress themes free, Best Free WordPress Themes and Free WordPress Themes